duminică, 19 iulie 2015

Garbita (Limodorum abortivum)

Particularităţi morfologice: Specie saprofită cu tulpina aeriană de culoare albastru metalic până la murdar violacee sau verzui – violacee. Labelul este pintenat, violet deschis, cu vine mai închis colorate, spre bază brusc ştrangulat şi îngustat într-o unguiculă scurtă, canaliculată (Săvulescu, 1972).
Cerinţe faţă de climă şi sol: mezofilă - mezoxerofilă, de semiumbră – semilumină, moderat termofilă, de staţiuni cu soluri slab acide-neutre cu conţinut scăzut de substanţe nutritive, calcifilă (Sandaet al., 2003).
Perioada de înflorire descrisă de literatură: mai-iulie (Ciocârlan, 2009).
Perioada de înflorire constatată în teren: iunie.
Statutul speciei: rară (Dihoru et Dihoru, 1994; Oltean et al., 1994), periclitată pe Lista Roşie a speciilor ameninţate din Carpaţi (Witkowski et al., 2003); nu este inclusă în Listea Roşie IUCN.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu