joi, 17 octombrie 2013

Căpşunică (Cephalanthera damasonium)

Particularităţi morfologice: Sistemul radicular este alcătuit din rădăcini adventive brune deschis, spre vârf uneori furcat ramificate. Tulpina subterană este reprezentată de rizom. Tepalele de culoare albă sau alb gălbui sunt erecte, conivente, de regulă 5-nervate. Labelul, lung cât 2/3 din lungimea celorlalte tepale, este format din 2 articule. Articulul anterior este mai lat decât lung, crenulat pe margini, cu 3-5 muchii longitudinale. Articulul posterior este saciform, pe ambele laturi cu câte un lob rotunjit, erect (Săvulescu, 1972).
Cerinţe faţă de climă şi sol: specia este mezoxerofilă, mezotermă, de staţiuni cu soluri slab acide – neutre (Sanda et al., 2003).
Perioada de înflorire descrisă de literatură: mai-iunie (Ciocârlan, 2009).
Ameninţări actuale şi/sau potenţiale: degradarea sau distrugerea habitatelor prin defrişări ilegale, nerespectarea tehnologiei de exploatare a lemnului, turismul necontrolat.
2 comentarii: