luni, 10 septembrie 2012

Stupiniţă (Platanthera bifolia)

Particularităţi morfologice: Sistemul radicular este alcătuit din rădăcini tuberizate alungite, treptat îngustate spre vârf. Frunzele în număr de 2 (3) excepţional 4 sunt mari, eliptice oblongi, ovate sau alungit obovate, îngustate în peţiol, glabre, lucioase, evident nervate. Labelul este liniar oblong, plan, îndreptat în jos. Pintenul este subţire ± uniform de gros, uneori spre vârf puţin îngustat sau înfroşat de 1,5 – 2 ori mai lung decât ovarul, aproape orizontal patent şi ± curbat. Lojile anterei sunt lungi de 2 – 3 mm, verticale, drepte, paralele (Săvulescu, 1972).
Cerinţe faţă de climă şi sol: specia este mezofilă cu amplitudine ecologică largă faţă de temperatură şi de staţiuni cu soluri acide – neutre (Sanda et al., 2003).
Perioada de înflorire descrisă de literatură: mai-iulie (Ciocârlan, 2009).
Perioada de înflorire constatată în teren: mai-iunie.
Ameninţări actuale şi/sau potenţiale: degradarea sau distrugerea habitatelor prin defrişări ilegale, nerespectarea tehnologiei de exploatare a lemnului, turismul necontrolat.
(sursa: cheilenerei.usab-tm.ro)
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu